لته درب کابین را با پیچ آویز لته بدون کفشک به صورت موقت به صفحه متحرک کابین وصل نمایید.(توجه داشته باشید پیچ های آویز لته هی سلکومی به صورت لنگ میباشد بایستی هر جفت به یک صورت بسته شود)با استفاده از پیچ های آویز لته ، فاصله انتهای لته تا روی پروفیل پادری را 5 میلی متر تنظبم نمایید.

بالای لته تندرو با پله ی ستون کابین 5 میلی متر (از لحاظ عرضی) فاصله داشته باشد.(قسمت پایین لته بعدا تنظیم شود)

حتما توجه شود در این حالت صفحه استوپی به چرخ استوپی تماس داشته باشد.پیچ آویز لته روی صفحه محکم گردد.

لته تندرو به سمت بازشو حرکت داده شود تا جایی که به استوپی بازشو درب کابین برخورد نماید.

در صورت هم راستا بودن نقطه قرمز درب کابین و طبقه ، میبایستی بالای لته تندرو با ستون بازشو کابین در یک راستا باشد.در همین حالت لته کندرو را با لته تندرو و ستون بازشو کابین هم راستا نموده و پیچ های آویز لته روی صفحه کندرو را محکم نمایید.

هم راستا بودن پایین لته ها را با استفاده از مهره های پیچ آویز لته تنظیم کرده تا عمود و دریک راستا قرار گیرند.

سپس با روش مشابه آنچه در درب طبقه بیان شد، لته ها تاب گیری گردند و کفشک ها را با رعایت 5 میلی متر بین لته ها و ستون کابین تنظیم نمایید.به طوری که بعد ز بستن کفشک لته ها(کفشک ها)در پروفیل راهنمای درب به راحتی  و در یک راستا حرکت کند

جهت آشنایی بیشتر با سایر محصولات آریان سیستم رو به وب سایت زیر مراجعه کنید:

http://asr-elevator.ir

 


asrelevator

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها


ترفند استار Casey حرف آخر ، موسسه حرف آخر ، سایت حرف اخر آموزش زبان انگلیسی انلاین کلش اف کلنز Jennifer حرفهای خودمونی Seth Brandi